28-10-2020

Werkgevers opgelet: Zo ga je aan de slag met thuiswerken en fietsen naar het werk!

Werkgevers opgelet: Zo ga je aan de slag met thuiswerken en fietsen naar het werk!

Het coronavirus houdt ons nog altijd in de ban. Veel medewerkers werken op dit moment structureel thuis. De coronatijd laat ons zien dat meer medewerkers thuis kunnen werken dan we dachten. De provincie Overijssel zet zich in om de positieve effecten van de crisis vast te houden: minder files en meer aandacht voor vitaliteit. Wat kun jij als werkgever doen?

Stap 1: Pas het mobiliteitsplan toe

Als werkgever is aandacht voor de gezondheid van je werknemers een groot goed. Meer bewegen is een belangrijk onderdeel in de strijd tegen corona. Immers, een betere weerstand zorgt ervoor dat je beter bestand bent tegen ziektekiemen. Daarnaast kennen we sinds het vele thuiswerken een positief milieueffect door minder uitstoot van auto’s. Om je te helpen om medewerkers in beweging te krijgen en de verkeersbewegingen te minimaliseren, heeft TwenteMobiel het duurzaam mobiliteitsprotocol ontwikkeld. Het protocol wordt door steeds meer werkgevers actief omarmt. Samengevat houden ze zich aan de drie uitgangspunten uit het protocol:

  1. Kies zoveel mogelijk voor thuiswerken verspreid over de week.
  2. Stimuleer tot 15 km afstand fietsen naar het werk.
  3. Stimuleer boven 15 km reizen buiten de spits via o.a. auto, ov, carpool en speedpedelec.

Zo zetten we gezamenlijk in op spreiden, spreiden, spreiden!  Spreiden in thuiswerken, spreiden in werktijden en spreiden in vervoersmiddelen.

Download het mobiliteitsprotocol.

Stap 2: Activiteiten om fietsen en thuiswerken te stimuleren

TwenteMobiel is hard aan het werk om activiteiten te organiseren om het fietsen en thuiswerken te stimuleren. Hieronder een update van een aantal acties en activiteiten. Misschien heb je hier nu geen tijd voor, maar we merken bij een deel van de werkgevers dat ze juist nu hier aandacht aan willen besteden. Kijk dus vooral wat je op dit moment past. Arnold Helfrich van TwenteMobiel kijkt graag vrijblijvend met je mee wat handig is voor jouw bedrijf. Zijn contactgegevens vind je onderaan de pagina.

Aan de slag met thuiswerken

Korte vragenlijst 
Werk zoveel mogelijk thuis is de boodschap. Maar in hoeverre is dit haalbaar? Laat het ons weten en vul deze week nog onze korte vragenlijst over thuiswerken in. In 3 minuten laat je zien wat bij jou de mogelijkheden van thuiswerken zijn. Vul je de vragenlijst in, dan ontvang je later ook alle resultaten van het onderzoek.

Vul HIER de lijst in.

Voucher thuiswerkplan 
TwenteMobiel is bezig met een voucherregeling. Met de voucher schakel je gratis een expert in die samen met jou het thuiswerkplan voor je organisatie opstelt. Hoe? Binnenkort informeren we je hierover.

Voorbeeld Beaphar 
Beaphar uit Raalte zet volop in op thuiswerken en fietsstimulering. Dat heeft geresulteerd in tevreden medewerkers met heldere afspraken over thuiswerken. Er is meteen ook ingezet op fietsstimulering via een renteloze lening voor medewerkers. Ze hebben daarbij ook een aanvraag in de subsidieregeling van de provincie gedaan. Bekijk dit item op RTV Oost voor inspiratie.

 

Aan de slag met fietsstimulering

Fiscaliteit 
Veel werkgevers zetten, zeker nu, in op fietsstimulering. Dat is immers duurzaam én gezond. Veel medewerkers vinden het financieel lastig een e-bike of speedpedelec te kopen. Lees in deze brochure hoe je hen daarbij kunt helpen.

Gratis een e-bike testen 
Willen medewerkers eerst een week een e-bike uitproberen? Dan kan. TwenteMobiel stelt e-bikes beschikbaar via diverse fietshandelaren in Twente. Deel deze link met je medewerkers: www.fietsenwerkt.nl/proefrijden

Subsidiemogelijkheden (deadline 30 november!)

Bijna alle activiteiten die erop gericht zijn autoverkeer in de spits verder te beperken zijn subsidiabel. Meerdere werkgevers hebben de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de provinciale subsidieregeling. Een greep uit de aanvragen van de afgelopen maanden:

  • Fietsenstalling uitbreiden
  • Nieuwe fietsregeling voor medewerkers
  • Inzet zakelijke deelmobiliteit
  • Inzet carpoolapp
  • Spitsmijdend sporten aanbieden.
  • Voorzieningen voor videoconferencing

De bijdrage is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een minimum van € 500,- en een maximum van € 50.000,- per aanvraag. Voor één structurele nieuwe spitsmijding rekenen we een subsidiebijdrage van € 500,-. Er is in 2020 nog bijna € 250.000,- beschikbaar. Aanvragen moeten voor 30 november binnen zijn en van de beschikbare € 250.000,- is minder dan de helft nog over!

Als je ideeën, interesse of vragen hebt, laat vooral van je horen.
Lees ook eerder gepubliceerd artikel over mobiliteit op Kennispark. Tip: doe de mobiliteitsscan!

Arnold Helfrich 
Mobiliteitsmakelaar Slimme en Duurzame Mobiliteit Overijssel
06 2535 7227
arnold.helfrich@enmorgen.nl 
www.twentemobiel.nl 

 

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak