Regio Deal Kennispark

Op deze pagina geven we je een overzicht van alle Regio Deal-middelen die voor Kennispark zijn bedoeld en hoe ze zich verhouden tot onze ambities.

Regio Deal Kennispark

In juli vorig jaar heeft minister Carola Schouten de definitieve Regio Deals aan de Kamer aangeboden. Van de 30 miljoen die is toegekend, gaat er ongeveer 6,3 miljoen euro naar Kennispark. Met de Regio Deal-middelen kunnen we nu een start maken met het uitvoeren van de gebiedsvisie! Hierbij hebben we voor projecten gekozen die het einddoel – een duurzame campusomgeving – dichterbij brengen en vastgoedeigenaren en huurders in beweging zetten om mee te doen. Hieronder geven we je een overzicht van alle middelen die voor Kennispark zijn bedoeld en hoe ze zich verhouden tot de ambities die we met Kennispark hebben.

BREEAM-gebied en -gebouw (€ 500.000)

BREEAM-NL is in de bouwwereld hét instrument om de duurzaamheid van gebouwen en gebieden te meten en te beoordelen. Met Kennispark willen we van 1 ster (‘pass’) naar 4 sterren (‘excellent’) groeien. Een proces dat we stap voor stap in gang moeten zetten. De eerste stap wordt ingezet voor het uitvoeren van een BREEAM-scan. Voor de 80 pandeigenaren zijn er daarom vouchers ter waarde van € 1.000 gereserveerd, waarmee deze scan gratis kan worden uitgevoerd. Deze scan maakt inzichtelijk wat pandeigenaren kunnen doen om hun pand en het gebied daaromheen te verduurzamen. Inmiddels hebben 13 ondernemers/pandeigenaren een scan aangevraagd. De resultaten daarvan maken we binnenkort bekend. Heb jij nog geen BREEAM-scan aangevraagd voor jouw pand, maar heb je wel interesse? Via info@kennispark.nl of alfred@kennispark.nl kun je als pandeigenaar nog steeds een BREEAM-scan aanvragen.

Kennispark Geeft Energie (€ 400.000)

Voor het deelproject Kennispark Geeft Energie is € 400.000 gereserveerd om ruimte te creëren voor hoogwaardige verblijfsruimten, slimme mobiliteit en meer groen. Het is een van de manieren om op Kennispark een autoluwe campusomgeving te realiseren. De eerste tranche (€ 50.000) wordt geïnvesteerd in een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de vraag hoe het resterende budget van € 350.000 moet worden ingezet. Inmiddels is er ook een coöperatie (Kennispark Geeft Energie) opgericht die samen met ondernemers een visie op mobiliteit gaat ontwikkelen. Voor de BREEAM-certificering is het project Kennispark Geeft Energie een belangrijke aanjager om Kennispark-ondernemers mee te nemen in dit proces, we doen het tenslotte samen!

Lees hier meer over de nieuw opgerichte coöperatie >

Green Deal Fonds (€ 1.510.040)

Binnen het Green Deal Fonds-project richten wij ons in eerste instantie op de herinrichting van het gebied rondom het Innovatiepad. De buitenruimte van het Demcon Technology Center – gelegen aan de Institutenweg waar ook het Innovatiepad langsloopt – is op dit moment hét gebied waar we de eerste contouren van het nieuwe Kennispark zien. Het ligt dus voor de hand om vanuit daar de transformatie naar een groene campusomgeving te continueren. De eerste tranche (€ 10.040) wordt ingezet voor het opstellen van een handboek voor de herinrichting van het gebied op basis van het beeldkwaliteitsplan, de structuurvisie en de gebiedsstrategie. Daarnaast wordt er een subsidieverordening ontwikkeld waarin staat hoe de subsidies vanuit het Green Deal Fonds kunnen worden aangewend.

Dit gaat er gebeuren aan de Institutenweg bij Demcon >

Slimme verbinding (€ 750.040)

De Hengelosestraat zorgt op dit moment voor een te grote afstand tussen de bedrijven en de campus van de Universiteit Twente, letterlijk en figuurlijk. Er moet daarom een slimme oversteek komen die deze gebieden met elkaar verbindt. Een van de overwegingen is om het deel van de straat tussen De Broeierd en de Auke Vleerstraat aan te pakken. Zodra hier meer duidelijkheid over is, kan het onderzoek naar een innovatieve, slimme verbinding tussen de campus van de UT en de bedrijven starten.

Connectivity (€ 250.000)

Ondanks de beschikbaarheid van steeds snellere mobiele netwerken is wifi nog steeds een must onder een grote groep. Voornamelijk jonge medewerkers stellen er hoge eisen aan. Een snel, robuust netwerk met 100% dekking, zonder extra inlogprocedure en onafhankelijk van mobiele netwerken (4G/5G), dat is de ambitie. Momenteel zijn we aan het inventariseren wat de eisen en wensen zijn om tot een oplossingsrichting te komen. De intentie is om dit jaar nog met een pilot te starten.

Middengebouw (€ 2.000.000)

De Hengelosestraat wordt het nieuwe hart van Kennispark. Het ‘Middengebouw’ (nu nog de projectnaam) moet letterlijk en figuurlijk een centrale positie krijgen op Kennispark. In het Middengebouw worden – naast de functie als bedrijfsverzamelgebouw – shared services gerealiseerd, zoals: een gezamenlijke kantine, flexibele werkplekken, ontmoetingsruimtes en lab-faciliteiten. De shared services stimuleren de samenwerking tussen de bedrijven op Kennispark en bieden een landingsplek voor start-ups en scale-ups.

Huisvesting studententeams (€ 600.000)

De studententeams zitten nu verspreid over meerdere locaties op en buiten Kennispark. Door de teams samen te brengen op één zichtlocatie op Kennispark wordt innovatie zichtbaarder gemaakt. Daarnaast ontstaat er ook een ‘loop’ naar de studententeams, zowel vanuit de UT als de bedrijven op Kennispark. Men moet elkaar leren kennen met meer innovatie én het behoud van talent voor de regio Twente als resultaat. Om die ontmoetingen te arrangeren, willen wij – samen met de UT – een gezamenlijke ‘demonstratieruimte’ voor de studententeams realiseren. Het gaat hierbij om zes teams: Solar Team Twente, Solar Boat Twente, Green Team Twente, Electric Superbike Twente, Robo Team Twente, Aerobotic Tech Team Twente/A3T. Men moet elkaar leren kennen, met het behoud van talent voor de regio Twente tot gevolg.

Programmering topwerklocaties (€ 330.000)

De bedrijven op de Twentse topwerklocaties moeten samen een slimme maakindustrie 4.0 met een toekomstgerichte arbeidsmarkt en een circulaire economie worden. Om dit doel te bereiken, zijn sterke verbindingen en een intensievere samenwerking nodig tussen bedrijven, kennisinstellingen en talent. De topwerklocaties hebben samen met Novel-T een aanpak bedacht hoe een sterke innovatiecommunity te bouwen die dit stimuleert. Naast het toevoegen van waarde voor de bedrijven die al gevestigd zijn, kiezen de topwerklocaties ook voor meer samenwerking in acquisitie en marketing. In 2020 gaan we gezamenlijk onder het label Campus Twente het ecosysteem en de locaties als aantrekkelijke vestigingslocatie profileren. Ook gaan we in acquisitie samen optrekken om heel gericht bedrijven aan te trekken die het profiel van de verschillende locaties én het profiel van Twente als geheel verder kunnen versterken.

Campus Twente Café
Belangrijk onderdeel van de aanpak is het introduceren van een vaste eventformule die ondernemers, onderzoekers, startups en studenten op diverse thema’s iedere twee weken bij elkaar brengt. Inmiddels hebben we eind januari een geslaagde Try-Out georganiseerd!

 

Op deze pagina houden we je regelmatig op de hoogte over de Regio Deal-middelen, waar we in het proces staan én hoe we jouw hulp daarbij kunnen gebruiken.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak